Aktivity KATky

 

Rodinné centrum KATka 

Rodinné centrum KATka slouží k setkávání, vzdělávání a aktivnímu trávení volného času, především rodičům na mateřské dovolené a jejich dětem. Hlavním cílem je prevence sociálního vyloučení způsobené déletrvající sociální izolaci, protržení denního stereotypu, setkávání se v malé intimní skupince, při kterém dochází k vzájemnému předávání rad a zkušeností.

 

Nabízíme:
  • Herna pro děti a rodiče

 využití herny pro děti s kompletním vybavením a se stálým personálním zajištěním. V herně můžete strávit příjemné chvíle s Vašimi dětmi. V čase otevírací doby herny je po dohodě možné dítě pohlídat a umožnit tak rodičům vyřízení nutných záležitostí. Více informací p. Klímová, 605 178 711.

  • Šikula

Každé pondělí od 14:00 do 16:00 hodin mohou děti v prostorách Tachovského dětského klubu otevřených dveří v KATu využít možnosti vyrábění, tvoření a ostatních kreativních činností.  Více informací p. Klímová, tel: 605 178 711.

  • Švadlenka

Každé úterý od 14:00 do 16:00 hodin se děti mohou zúčastnit Švadlenky. Aktivita je nabízena dětem, které rády šijí, nebo se chtějí naučit šit. Pod vedením vyučené krejčové si můžete přijít vyzkoušet ruční i strojové šití do prostor Tachovského klubu otevřených dveří v KATu. Více informací p. Klímová, tel. 605 178 711.

  • Přednášková činnost

KATka pořádá přednášky, semináře a školení z oblasti rodičovské výchovy, psychologie rodinného života, integrace, sociální prevence atd.

  •  Pořádání kurzů

KATka pořádá jednorázové i dlouhodobější kurzy jak pro děti, tak pro rodiče, se zaměřením na rozvoj pohybových, manuálních i intelektuálních dovedností.

  • Krizové centrum

Krizový intervent nabízející podporu a rady osobám v obtížných životních situacích. Více informací na tel: 373 700 804.

  • Jóga pro dospělé (těhotné). Více informací na tel: 739 435 689

 

Vedlejší aktivity KATky

  • Pořádání oslav dětských narozenin
  • Hlídání dětí
  • Cvičení dětí

Soubory ke stažení: