Kontakty

 

MAS Zlatá cesta, o.p.s.

právní forma: obecně prospěšná společnost

registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 99

IČ: 27960820
bankovní účet: 210324687/0300
Pivovarská 281, 347 01 Tachov
 
ID datové schránky: 9ckg4h9

Předseda správní rady MAS

Ing. Helena Červinková
email: helena.cervinkova@tachov-mesto.cz

Ředitel MAS

Pavel Bluma
mobil: 777 087 334
email: mas@zlatacesta.cz

Manažer SPL LEADER EU 2007-2013/ Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Ing. Gabriela Macková
tel.: 373 700 805
mobil: 727 844 268
email:  mackova@zlatacesta.cz,mas@zlatacesta.cz

Projektoví manažeři

Marie Bošková
tel.: 373 700 804
mobil: 723 321 690
email: mas@zlatacesta.cz, boskova@zlatacesta.cz
Blanka Sulimová
tel.: 373 700 804
mobil: 723 321 661
email: mas@zlatacesta.cz, sulimova@zlatacesta.cz

Tachovský klub otevřených dveří
Příměstské tábory 

Martina Klímová
tel.: 373 700 801 (od 12:30 - do 16:30)
mobil: 605 178 711
email: rc.katka@seznam.cz

Rodinné centrum KATka

Martina Klímová
tel.: 373 700 803
mobil: 605 178 711
email: rc.katka@seznam.cz

Konzultační hodiny po předchozí telefonické domluvě na:

tel.:  373 700 805, 373 700 804

nebo na e-mailu: mas@zlatacesta.cz