Navigace

Obsah

Zpět

Avízo Výzvy MAS k přijímání žádostí o dotaci PRV

Vážení zemědělci, lesníci, zpracovatelé dřeva, mikro, malé podniky a podnikatelé v ostatních oborech, zástupci obcí,

dovolte, abychom Vás informovali o připravované výzvě Místní akční skupiny MAS Zlatá cesta pro příjem žádostí o dotaci v rámci opatření 19.2.1 Programu rozvoje venkova.

Výzva, kterou budeme vyhlašovat 21. 3. 2018, bude zaměřena na následující opatření:

 

 • Fiche 1 dle čl. Nařízení PRV  - Investice do zemědělských podniků (alokace 3,9 mil. Kč) dotace 50% (+10% pro mladé a začínající zemědělce a +10% pro LFA oblasti) – pro zemědělce na:
  • stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu,
  • nákup nemovitostí,
  • školkařskou produkci,
  • mobilní stroje
  • peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v podniku;

 

 • Fiche 2 dle čl. Nařízení PRV  - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (alokace 3 mil. Kč) dotace 45%pro podnikatele (i zemědělce), mikro a malé podniky v odvětví: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velko a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování, pohostinství ve vazbě na venkovskou turistiku, cestovní kanceláře a agentury, opravy počítačů, poskytování služeb
 • výstavba či modernizace provozovny, kanceláře, zázemí pro zaměstnance, malokapacitního ubytovacího zařízení (6-40 lůžek) včetně stravování, sportoviště a zázemí
 • pořízení strojů a technologií (nákup užitkových vozů N1, vybavení, HW a SW)
 • doplňující výdaje (výstavba odstavných a parkovacích stání, oplocení, zeleň)

 

 • Fiche 3 dle čl. Nařízení PRV  - Neproduktivní investice v lesích (alokace 1,2 mil. Kč) dotace 100% - pro vlastníky nebo nájemce lesa na:
  • značení, výstavbu a rekonstrukci stezek pro turisty, herní, naučné a fitness prvky
  • odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory
  • zařízení k odkládání odpadků
  • mostky, lávky, zábradlí, stupně
  • nákup pozemku

 

 • Fiche 4 dle čl. Nařízení PRV  - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh (alokace 1,7 mil. Kč) dotace 50% – pro vlastníky nebo nájemce lesů, obce, podnikatele v lesnictví na:
  • Stroje a technologie (včetně koně a vyvážecího vleku za koně)
  • Stroje ke zpracování potěžebních zbytků
  • Stroje po přípravu půdy před zalesněním
  • Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
  • Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
  • Mobilní stroje pro sortimentaci a prořez dříví
  • Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a technologické vybavení (nákup nemovitosti)

 

Výzva bude vyhlášena zveřejněním na našich webových stránkách www.zlatacesta.cz dne 21. 3. 2018. Žádosti se budou přijímat od 4. 4. do 20. 4. 2018. Pokud uvažujete o realizaci projektového záměru, který byste chtěli podpořit dotací v rámci výše uvedených opatření PRV, můžete jej s námi bezplatně konzultovat. Odkaz na aktuálně platná Pravidla PRV, ve kterých naleznete podrobné podmínky pro poskytnutí dotace: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf

Prosím o šíření této informace ve Vašem okolí, zejména pak obce o její zveřejnění, aby se dostala k potenciálním žadatelům z území MAS (Tachov, Ctiboř, Částkov, Dlouhý Újezd, Lesná, Lom u Tachova a Milíře).

Vyvěšeno: 13. 3. 2018

Datum sejmutí: 20. 3. 2018

Zodpovídá: Gabriela Macková

Zpět