O nás

 

Základní údaje:

Rodinné centrum KATka bylo založeno místní akční skupinou MAS Zlatá cesta, o.p.s. v listopadu 2011. Centrum navazuje na dosavadní činnost Mateřského klubu , který zahájil činnost v listopadu 2010.

Zřizovatel:       MAS Zlatá cesta, o p s.

Adresa     :      Pivovarská 281, 347 01 Tachov

Kontakty   :     tel. 373 700 803, mobil. 605 178 711,
                      email. rc.katka@seznam.cz

Poslání rodinného centra:

Rodinné centrum poskytuje služby rodičům s dětmi i dalším pečujícím osobám (např.prarodičům s dětmi) v oblasti sociální prevence.

Všechny služby jsou určené i rodinám pečujícím o dítě se zdravotním handicapem.

V mateřském centrum KATka  podporujeme rodiče s dětmi raného a předškolního věku. Návštěvníci zde mohou navazovat nové kontakty a přátelství, získávat informace, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím a aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi.

Úkolem rodinného centra je především 

 • posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy
 • získávat a předávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života
 • motivovat maminky na mateřské dovolené k praktickému se zapojení se do občanské společnosti, zmenšit jejich sociální izolaci, nabídnout možnost odreagování se, a v neposlední řadě i vlastní seberealizaci a možnost podílet se na chodu MC.
 • umožnit dětem kontakt s vrstevníky v raném věku dítěte a tím napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti.
 • vytvořit podmínky pro získávání sociálních návyků s důrazem na individuální dovednosti dítěte.
 • rozvíjet sociálně – komunikační schopnosti a samostatný projev.
 • připravovat děti na kontakty s cizími lidmi a autoritami.
 • vytvoření příjemného a tvořivého prostředí pro setkávání rodičů a dětí.
 • spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
 • spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb
 • podporovat prorodinné aktivity