Organizační struktura Společnosti

 

Organizační struktura MAS Zlatá cesta, o. p. s.

Zakladatelé:

1. Zakladatel             Město Tachov

IČ:                              002 60 231
se sídlem                  Hornická 1695, 347 01

2. Zakladatel            Obec Milíře

IČ:                              005 73 639

se sídlem                  Milíře 140, 347 01

3. Zakladatel            Obec Lesná

IČ:                              002 59 969

se sídlem                  Lesná 1, 347 01

4. Zakladatel            Obec Částkov

IČ:                              005 73 779

se sídlem                  Částkov 57, 347 01

5. Zakladatel            Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková                                     organizace

IČ:                               712 34 608

se sídlem                  Školní 1094, 347 01 Tachov

6. Zakladatel            Kotec, o. s.

IČ:                              266 48 415

se sídlem                  Nádražní náměstí 299, 353 01 Mariánské Lázně

7. Zakladatel            BLOND BREEDING Žebráky, spol. s r. o.

IČ:                              453 51 295

se sídlem                  Žebráky 125, Farma Žebráky, 348 06 Přimda

8. Zakladatel            AGROČAS pozemky, spol. s r. o.

IČ:                              263 71 618

se sídlem                  Částkov 1, 347 01

9. Zakladatel            Lučina-Studánka, spol. s r. o.

IČ:                              626 19 527

se sídlem                  Studánka 166, 347 01

10. Zakladatel          Dům dětí a mládeže Tachov

IČ:                              003 77 813

se sídlem                  Školní 1638, 347 01 Tachov

11. Zakladatel          RAZKA, s. r. o.

IČ:                              252 37 993

se sídlem                  nám. Republiky 86, 347 01 Tachov

12. Zakladatel          RNDr. Pavel Popov

IČ:                              167 27 991

se sídlem                  Želivského 1752, 347 01 Tachov

13. Zakladatel          TERRA TACHOVIA, občanské sdružení

IČ:                              266 55 217

se sídlem                  Máchova 1651, 347 01 Tachov

14. Zakladatel          MUDr. Tomáš Sluka

RČ                             6011280044

bytem                         Lesní 1583, 347 01 Tachov

 

Správní rada:

Ing. Helena Červinková - předsedkyně

Mgr. Alexandra Hrušková

Aurel Ardeleanu

 

Dozorčí rada:

Alena Kořínková - předsedkyně

Jarmila Machová

Kamil Jirka

 

Statutární zástupce:

Pavel Bluma - ředitel

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD:

Ing. Gabriela Macková

 

Projektoví manažeři:

Marie Bošková

Blanka Sulimová

 

Organizační složka společnosti- MAS (Místní partnerství)

je tvořena partnery MAS na základě uzavřené smlouvy