Příprava na další programové období EU

 

V současné době se připravujeme na příští programové období EU 2014- 2020. Sbíráme podklady k tvorbě nové strategie rozvoje území obcí Tachov, Částkov, Dlouhý Újezd, Lesná, Lom u Tachova a Milíře. Tento dokument pomůže našemu regionu získávat finanční prostředky z programů EU i v dalším programovém období. Potřeby obyvatel jsou pro jeho tvorbu zásadní. K jejich získání slouží také přiložený elektronický dotazník (šetření probíhá i v papírové podobě). Za jeho vyplnění Vám děkujeme.