Proběhlo v květnu...

 

NUMEROLOGIE

Dne 6. května 2017 od 14:00 do 16:00 hodin úspěšně proběhlo 2. setkání příznivců numerologie. V prostorách Rodinného centra KATka se přítomní zájemci dozvěděli, jak člověka ovlivňují tzv. chybějící čísla v mřížce a další zajímavosti. Setkání bylo velice příjemné.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

Originální odpoledne zažili zájemci v neděli 7. května 2017 od 14:00 hod. Rodiče s dětmi, kteří mají rádi přírodu, nebojí se pohybu, ani trochy deště, se sešli v Rokli u tzv. Skalky. Přítomní společně ulehčili přírodě sběrem odpadků a na závěr se odměnili dobrotami opečenými na ohni.  Děti měly možnost ochutnat pravé marshmallow připravené na ohni po americkém způsobu s čokoládou a sušenkou.
Akce se pořádala v rámci Rodinného centra KATka.

BESEDA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Beseda na téma "Problémové chování... Co s ním?" se konala dne 10. května 2017 v tachovském Revisu. Na setkání s odbornou lektorkou z Krajského centra vzdělávání Mgr. Zuzanou Bartoňovou dorazilo 23 zájemců. Beseda se těšila velkému zájmu a následnému ocenění z řad pedagogů. Vzhledem k pozitivním reakcím přítomných připravujeme na podzim pokračování tohoto setkání.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Další Vámi tolik oblíbené Farmářské trhy se konaly dne 13. května 2017 v prostorách komunitního centra v Tachově. Zájemci o regionální potraviny si zde mohli vybrat ze široké škály uzenin, domácích koláčů, nebo zeleniny. Své nákupy jste si jako obvykle mohli zpříjemnit v budově KATu nejen horkou kávou, ale i povídáním s příjemnou obsluhou. 

PATCHWORKOVÉ DEKY IV.

Další pohodové odpoledne jsme prožili při společném pletení dek pro dobrou věc. 
Zájemci se v prostorách komunitního centra v Tachově sešli již po čtvrté, a to dne 23. května 2017. Náš společný zájem pletení doprovázela příjemná konverzace.
Další pletení patchworkové deky je naplánováno na 20. června 2017. Na všechny se moc těšíme.

BESEDA "VÍTE, JAK OCHRÁNIT SVÉ DÍTĚ?"

Na zajímavé povídání o možnostech ochrany svých dětí bohužel nedorazilo mnoho lidí, přesto toto setkání bylo velice příjemné. Na besedě určené veřejnosti, především rodičům, jste se mohli dozvědět jak poznat, že dítě bere či experimentuje s drogami, jak v tomto případě postupovat, jak chránit dítě i celou rodinu před nebezpečím internetového prostředí, jak postupovat v případě kyberšikany, a jiné. Beseda se konala dne 23. května 2017 od 15:00 hod. v Revisu v Tachově. Všem zúčastněným děkujeme.