Obsah

AKTUALITY PRO VEŘEJNOST

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

PS 1: Předškolní vzdělávání a péče; Osobnostní vývoj dítěte předškolního věku

PS 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PS 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

PS 4: Rozvoj podnikavosti a iniciativity dětí, rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství

26.10.2016  Setkání PS

Setkání PS

9.11.2016  
Setkání PS

Setkání PS

2.11.2016  
Beseda s odborníkem

Setkání PS

16.11.2016
Setkání PS

Setkání PS

26.4.2017
Beseda "Reaguje Vaše dítě jinak, než očekáváte?"
Reaguje Vaše dítě jinak, než očekáváte?
29.8.2017 
Setkání v Muzeu
Setkání v Muzeu

23.5.2017
Beseda "Víte, jak ochránit své dítě?"

Víte, jak ochránit své dítě?

15.6.2017 
Exkurze Tech Data Distribution, s.r.o.
10.5.2017
Beseda "Problémové chování... Co s ním?"
Problémové chování... Co s ním?

12.10.2017
Setkání v MAS "Čtenářská gramotnost v praxi"

Čtenářská gramotnost v praxi

29.8.2017 
Setkání v Muzeu
Setkání v Muzeu
26.6.2017 
Exkurze GRAMMER CZ, s.r.o.
30.8.2017
Akreditovaný kurz "Problémové chování... co s ním? II."
Problémové chování... co s ním? II.
 

9. 10. 2017
Setkání školních metodiků prevence

Setkání školních metodiků prevence

29.8.2017
Setkání v Muzeu

Setkání v Muzeu

20.9.2017
Závěrečné setkání PS

Závěrečné setkání PS

 

10.10.2017
Akreditovaný seminář "Práce s ohroženým dítětem"

Práce s ohroženým dítětem

 

3.10.2017
Setkání v MAS "Projekty, které zvládnete i Vy"

Projekty, které zvládnete i Vy

     

23. 10. 2017

Setkání ředitelů a pedagogů  - spolupráce se SPŠ Světce

Pozvánka na setkání Setkání ředitel a pedagogů

 

SOUTĚŽ MŠMT - OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem:
NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“.

 

Soutěž bude probíhat od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017.
Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou děti/žáci zasílat na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT nebo facebooku.

 

DOTAZNÍKY

Hledáme podněty pro oblast rozvoje vzdělávání dětí do 15 let, proto Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém nám můžete sdělit svůj názor na vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy.

Dotazníky jsou rozděleny do 3 kategorií z hlediska postavení vyplňujícího - žáci, pedagogové, rodiče.
Prosíme o vyplnění pouze dotazníku Vaší kategorie. 

 

Dotazník pro veřejnost: zde

Dotazník pro pedagogy: zde

Dotazník pro žáky I. stupně: zde

Dotazník pro žáky II. stupně: zde

 

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP

Strategický rámec (SR) bude součástí výsledného dokumentu Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov. SR vznikal na základě komunikace s aktéry ve vzdělávání z území a analýzy dat z dotazníkového šetření MŠMT a místních strategických dokumentů. Tento dokument bude průběžně aktualizován podle aktuálních potřeb a výstupů z jednání pracovních skupin MAP, a to 1x za 6 měsíců. Další možnost aktualizace dokumentu a investičních priorit bude možná přibližně v polovině roku 2017.

Součástí strategického rámce MAP do roku 2023 je tabulka investičních priorit jednotlivých školských zařízeních. 

 

Soubory ke stažení: