Obsah

AKTUALITY PRO VEŘEJNOST

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

PS 1: Předškolní vzdělávání a péče; Osobnostní vývoj dítěte předškolního věku

PS 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PS 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

PS 4: Rozvoj podnikavosti a iniciativity dětí, rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství

26.10.2016  Setkání PS

Setkání PS

9.11.2016  
Setkání PS

Setkání PS

2.11.2016  
Beseda s odborníkem

Setkání PS

16.11.2016
Setkání PS

Setkání PS

26.4.2017
Beseda "Reaguje Vaše dítě jinak, než očekáváte?"
Reaguje Vaše dítě jinak, než očekáváte?
29.8.2017 
Setkání v Muzeu
Setkání v Muzeu

23.5.2017
Beseda "Víte, jak ochránit své dítě?"

Víte, jak ochránit své dítě?

15.6.2017 
Exkurze Tech Data Distribution, s.r.o.
10.5.2017
Beseda "Problémové chování... Co s ním?"
Problémové chování... Co s ním?

12.10.2017
Setkání v MAS "Čtenářská gramotnost v praxi"

Čtenářská gramotnost v praxi

29.8.2017 
Setkání v Muzeu
Setkání v Muzeu
26.6.2017 
Exkurze GRAMMER CZ, s.r.o.
30.8.2017
Akreditovaný kurz "Problémové chování... co s ním? II."
Problémové chování... co s ním? II.
 

9. 10. 2017
Setkání školních metodiků prevence

Setkání školních metodiků prevence

29.8.2017
Setkání v Muzeu

Setkání v Muzeu

20.9.2017
Závěrečné setkání PS

Závěrečné setkání PS

 

10.10.2017
Akreditovaný seminář "Práce s ohroženým dítětem"

Práce s ohroženým dítětem

 

3.10.2017
Setkání v MAS "Projekty, které zvládnete i Vy"

Projekty, které zvládnete i Vy

     

23. 10. 2017

Setkání ředitelů a pedagogů  - spolupráce se SPŠ Světce

Pozvánka na setkání Setkání ředitel a pedagogů

 

ANALYTICKÁ ČÁST A AKČNÍ PLÁN 

Analytická část byla jedním z prvních dílčích výstupů MAP. Její vytvoření bylo podkladem pro další postup v realizaci a pro vznik Strategického rámce MAP. 

 

Akční plán je dalším dílčím výstupem. Vznikl na základě požadavků a dlouhodobých plánů školských zařízení. 

 

Oba dokumenty jsou zpřístupněny ke stažení níže. 
Zájemci si zároveň mohou stáhnou Připomínkovací listy, do nichž mohou zaznamenat své připomínky a poslat nám je na adresu mas@zlatacesta.cz

Připomínkovat lze do 18. 12. 2017 do 12:00 hod.

 

Soubory ke stažení:

Analytická část
Připomínkovací list - Analytická část
Akční plán
Připomínkovací list - Akční plán