Víte, jak ochránit své dítě?

 

Dne 23. května 2017 v 15.00 hod. pro Vás připravujeme Besedu - otevřený dialog s neziskovou organizací KOTEC o.p.s. pro pedagogy a veřejnost, především pro rodiče.

Téma akce s názvem "Víte, jak ochránit své dítě?" je zaměřeno na prevenci problémového chování žáků a mládeže (protidrogové prevence, záškoláctví, nebezpečí internetu, apod.).


Zástupci neziskové organizace KOTEC o.p.s. budou informovat o možnostech spolupráce se školami, s rodiči, seznámí přítomné s nabízenými službami. Metodička prevence, zástupkyně Pedagogicko-psychologické poradny Bc. Veselá, vysvětlí, jak postupovat v případě ohrožení dítěte.


Plakát na tuto akci naleznete v příloze.

 

Beseda je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov, č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000035

Více informací o projektu ZDE.