Výzva k předkládání žádostí o dotaci

 

v rámci Grantového programu MAS Zlatá cesta, o. p. s. na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. Program je podpořen prostředky Plzeňského kraje.

MAS Zlatá cesta, o.p.s. vyhlašuje dne 1. 7. 2017

Výzvu č. 4

k předkládání žádostí o dotaci v rámci Grantového programu MAS Zlatá cesta, o. p. s. na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací.

Cílem programu je podpora spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací.

Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.

Výše grantu je min. 5 000,-Kč a max. 10 000,-Kč. Celkové množství rozdělovaných finančních prostředků je 30 000,-Kč

Příjem žádostí ve všední dny:  11. - 15. září 2017 (do 12:00 hod.)

Místo podávání žádostí:           MAS Zlatá cesta, o.p.s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov

Kontakt: Ing. Gabriela Macková, tel. 373 700 805 , mobil: 727 844 268,

e-mail: mas@zlatacesta.cz

Veškeré informace včetně podmínek a formulářů naleznete na:  www.zlatacesta.cz.