Navigace

Obsah

Venkov Plzni - odhalujeme industriální stopy Plzeňska

 

Partnerské MAS:
  • Český Západ - Místní partnerství, o. s. - koordinační MAS
  • MAS Radbuza, o. s.
  • MAS Světovina o. p. s.
  • MAS Zlatá cesta, o. p. s.

Cílem projektu je prezentovat kulturní potenciál venkovských oblastí Plzeňského kraje a podporřit akce v industriálních objektech. Projekt navazuje na předchozí spolupráci MAS v projektu "Skrytá bohatství aneb venkov Plzni" a je podpořen Evropským zemědělským fondem pro rozvoje venkova v rámci 19. výzvy Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (osa IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. – Realizace projektů spolupráce. 

Realizace projektu: 1.1.2014 - 30.6.2015

Trvalé výstupy:

zmapování industriálního dědictví a technických památek na území spolupracuijích MAS

vydání skládacího letáku s mapou s vyznačením vybraných objektů a lokalit (cca 10 tis. ks)

vydání brožury s vybranými industriálními objekty (cca 10 tis. Kč)

 

Společné akce:

VENKOVSKÉ miniEXPO (Plzeň hlavní nádraží, 25.-26.4.2014)

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (Bezdružice, 6.,7. a 13., 14. 9. 2014)

VENKOVSKÉ miniEXPO aneb oslava kutilství (Plzeň, TJ Lokomotiva, 25.-27.9.2014)

zapojení do 8. bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY (Plzeň, Věž 2015, 15.5.2015, 10-20 hod.)

 

Lokální kulturní akce na území MAS Zlatá cesta:

Jízdárna Světce- historie/současnost/budosucnost (Jízdárna Světce 1.6.-31.8.2014)

Výstava fotografií, textů, makety jízdárny

Od pivovaru po komunitní centrum (Tachov, KAT, 1.10.-30.11.2014)

Výstava fotografií- revitalizace industriální zóny v centru Tachova