Obsah

Výzva k předkládání žádostí o dotaci

MAS Zlatá cesta, o.p.s. vyhlašuje dne 1. 7. 2017 Výzvu č. 4 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Grantového programu MAS Zlatá cesta, o. p. s. na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací.
Program je podpořen prostředky Plzeňského kraje.

 

Cílem programu je podpora spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací.

Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.

Výše grantu je min. 5 000,-Kč a max. 10 000,-Kč.
Celkové množství rozdělovaných finančních prostředků je 30 000,- Kč.

 

Příjem žádostí ve všední dny:  11. - 15. září 2017 (do 12:00 hod.)

Místo podávání žádostí: MAS Zlatá cesta, o.p.s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov

Kontakt: Ing. Gabriela Macková, tel. 373 700 805 , mobil: 727 844 268,

e-mail: mas@zlatacesta.cz

 

Veškeré informace včetně podmínek a formulářů naleznete na:  www.zlatacesta.cz.

 

Přílohy:

Výzva č. 4
Malé granty MAS 2017
Postup hodnocení žádostí
Vzor publicity
Formulář vyúčtování
Žádost 2017

Seznam přijatých žádostí v roce 2017 Staženo: 612x | 18.09.2017

Stránka

  • 1