Obsah

MAS Zlatá cesta, o.p.s. vyhlašuje dne 17. října 2020

Výzvu č. 7

k předkládání žádostí o dotaci v rámci Grantového programu MAS Zlatá cesta, o. p. s.
na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací.

Cílem programu je podpora spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací.

Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.

Výše grantu je min. 5 000,-Kč a max. 10 000,-Kč. Celkové množství rozdělovaných finančních prostředků je 30 000,-Kč

Příjem žádostí ve všední dny: od 19. do 21. 10. 2019 (do 12:00 hod.)

Místo podávání žádostí:           MAS Zlatá cesta, o.p.s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov

Kontakt: Ing. Gabriela Macková, tel. 373 700 805, mobil: 727 844 268,

e-mail: mas@zlatacesta.cz

Veškeré informace včetně podmínek a formulářů naleznete zde:

Výzva

Podmínky

Žádost o dotaci - formulář

Povinná příloha žádosti

Vyúčtování - formulář

Vzor publicity

Pravidla pro hodnocení projektů

Seznam přijatých žádostí