Obsah

MAS Zlatá cesta, o.p.s. vyhlašuje dne 18. června 2022

 

Výzvu č. 9

 

k předkládání žádostí o dotaci v rámci Grantového programu MAS Zlatá cesta, o. p. s.
na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací.

 

Cílem programu je podpora spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území působnosti MAS s cílem obohatit kulturní a společenský život obyvatel v těchto obcích. Dále je cílem programu podpora udržitelného cestovního ruchu v území MAS.

Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.

 

Výše grantu je min. 5 000,-Kč a max. 10 000,-Kč. Celkové množství rozdělovaných finančních prostředků je 60 000,-Kč

 

Příjem žádostí ve všední dny: od 20. do 24.června 2022 (do 12:00 hod.)

Místo podávání žádostí:           MAS Zlatá cesta, o.p.s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov

Kontakt: Pavel Bluma, tel. 373 700 805, mobil: 777 087 334,

e-mail: mas@zlatacesta.cz

Veškeré informace včetně podmínek a formulářů naleznete na:  www.zlatacesta.cz.

 

Výzva č.9

Podmínky

Žádost o dotaci - formulář

Povinná příloha - hodnotící list

Vyúčtování

Vzor publicity

Pravidla pro hodnocení projektů