Obsah

V rámci 1. Výzvy MAS (r. 2010)

 

 

 Oprava kulturního domu v obci Částkov

Výměnou oken a dveří, částečnou sanací a penetrací budovy došlo k výraznému snížení spotřebovávané energie.

Díky lepší izolaci je nyní možné budovu využívat i v chladných měsících, což bylo dosud možné pouze za cenu vysokých provozních nákladů. Nová moderní výmalba zvýšila atraktivitu budovy pro potenciální pořadatele a návštěvníky zdejších akcí.

kd kd kd

 

Obnova vybavení zahrad mateřských škol v Tachově

Nákup a instalace herních prvků odpovídajících bezpečnostním normám.

Realizovaný projekt je prvním z kroků integrovaného projektu postupné obnovy mateřských škol Sadová, Prokopa Velikého, Tyršova, Pošumavská a Stadtrodská v Tachově.

 

Víceúčelové hřiště v obci Dlouhý Újezd

Vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem.

Realizací projektu vznikl veřejnosti volně přístupný prostor ke sportovním aktivitám. Plocha hřiště je uzpůsobena pro několik druhů sportů (nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal, házená).

Víceúčelové hřiště Víceúčelové hřiště Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště Víceúčelové hřiště Víceúčelové hřiště

 

Dovybavení hřiště v obci Lesná basketbalovými koši

Nákup a instalace dvou basketbalových košů na zimní stadion v Lesné.

Realizací projektu došlo k rozšíření a zkvalitnění možnosti sportovního vyžití v obci.

»zpět«