Obsah

V rámci 2. Výzvy MAS (r. 2011)

 

 

 

Pokračování obnovy historické jízdárny Tachov - Světce

Rehabilitace malované výzdoby severozápaního rondelu.

Byly doplněny chybějící omítkové plochy a byla provedena rehabilitace zdobných prvků omítkových ploch oživením barevnosti původní výzdoby a její konzervace. Realizace projektu přispěla k celkové obnově této kulturní památky.

 

Obnova sportovního vybavení obce Lesná

Oprava sportovních kabin a povrchu zimního stadionu v Lesné.

Původní stav sportovních kabin již vyžadoval rozsáhlejší opravu venkovní fasády, vnitřních omítek, oken, dveří, střechy a střešního podhledu. Povrch zimního stadionu vykazoval nerovnosti a měl poškozené výplně dilatačních spár.

 

Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově

Rekonstrukce původního hřiště.

V rámci projektu byl upraven terén původního hřiště a byly osazeny nové herní prvky včetně pískoviště a parkových laviček.

Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově
Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově
Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově Rekonstrukce dětského hřiště v Částkově

 

 

Rekonstrukce vytápění v MŠ Pošumavská, Tachov

Kompletní oprava topného systému.

Realizací projektu došlo ke kompletní opravě topného systému MŠ včetně výměny kotlových jednotek a veškerého strojního zařízení. Byly instalovány tři nové kondenzační plynové kotle a zásobník pro ohřev teplé vody, včetně nových rozvodů, systému měření a regulace.

 

Oplocení pastevního areálu v k.ú. Bažantov

Výměna staré technologie hrazení pastvin za moderní přenosnou a šetrnější vůči zvířatům.

Realizace projektu napomohla lepšímu zajištění pastvin a tím i k udržování travních porosů a formování krajiny.

»zpět«