Obsah

V rámci 3. Výzvy MAS ( r. 2011)

 

 

Oprava stávajících vnějších výplní kostela sv. Mikuláše v Lesné

Oprava stávajících vnějších výplní je jednou z etap celkové rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Lesné, kterou Pravoslavná církev započala již v roce 2009.

V rámci tohoto projektu byla v roce 2011 opravena či nahrazena okna a restaurovány vstupní dveře kostela, došlo tím k zamezení pronikání vlhkosti do vnitřních prostor objektu a výkyvům teplot uvnitř budovy. V této lokalitě žije významná část věřících, kteří mohou kostel využívat i v zimních měsících, kdy byl provoz omezen.

Oprava stávajících vnějších výplní kostela sv. Mikuláše v Lesné Oprava stávajících vnějších výplní kostela sv. Mikuláše v Lesné

 

 

Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec

Tento projekt občanského sdružení Pernolec, realizovaný v roce 2011, spočíval v opravě zídky kolem kostela sv. Anny Samétřetí v Pernolci, v provedení bezpečnostních a výchovných řezů okolních dřevin, smýcení náletů, odstranění pařezů po vývratech a výsadbě nových keřů.

Došlo ke zlepšení vzhledu okolí této památky kulturního dědictví venkova, kterou navštěvují místní občané i turisté.

Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec
Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec
Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec Revitalizace okolí kostela sv. Anny Samétřetí v k. ú. Pernolec

 

»zpět«