Obsah

V rámci 4. Výzvy MAS (r. 2012)

 
Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce Lesná

V roce 2012 nakoupila obec Lesná v rámci podpořeného projektu zahradní traktůrek, motorovou pilu a dva křovinořezy.

Technika je určena na údržbu veřejných prostranství obce Lesná a jejích přidružených obcí. Nahrazením zastaralé techniky došlo k zefektivnění těchto udržovacích prací, které musela obec řešit (z důvodu velké rozlohy) z části dodavatelsky. Cílem bylo zlepšení vzhledu veřejných prostranství a tím zlepšení životních podmínek obyvatel.

Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce Lesná

»zpět«