Obsah

V rámci 6. Výzvy MAS (r. 2013)

 

Nákup lisu na kulaté balíky s variabilní lisovací komorou pro areál chovu koní

 

Nový lis s variabilní komorou znamená včasnou a kvalitnější sklizeň pícnin a steliva pro chov koní. Díky lisu se zároveň zjednoduší manipulace s balíky při krmení. Rovněž bude možné lisovat balíky o malém průměru, které pak budou využity při karanténní stáji a při závodech. 

Nákup lisu na kulaté balíky s variabilní lisovací komorou pro areál chovu koní

»zpět«