Navigace

Obsah

Strategický plán LEADER


Metoda LEADER

Principy LEADERu

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a zahrnuje tyto prvky:

  • strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;
  • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
  • víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
  • uplatňování inovačních přístupů;
  • provádění projektů spolupráce;
  • vytváření sítí místních partnerství.

Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny.

 

Soubory ke stažení:

 

Soubory ke stažení:

»zpět«