Navigace

Obsah

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS pro území Zlatá cesta, o. p. s.

pro období 2014 - 2020

Žádost o podporu strategie č. CLLD_17_03_016 - "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá cesta, o. p. s. na období 2014 - 2020" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů dne 10. 11. 2017.

Logo EU a MMR

dokument strategie ke stažení

příloha č.1 Výsledky dotazníkového šetření

příloha č.2 Vybraná statistická data

příloha č.3 vztah SCLLD k CHKO Český les

příloha č.4 Výsledky dotazníkového šetření pro oblast sociálního podnikání

příloha č.5 Finanční plán a indikátory pro programové rámce

příloha č.6 Mapa území a seznam obcí

příloha č.7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

příloha č.9 Analýza rizik

Čestné prohlášení

Osvědčení o splnění standardů

Dodatek č.1 k SCLLD schválený ŘO 24.12.2019