Obsah

Příprava SCLLD

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/MAS-Zlata-cesta

Na stránkách MMR ČR zveřejnila MAS Zlatá cesta, o. p. s. pracovní verzi strategie komunitně vedeného místního rozvoje k připomínkám. Vaše názory a náměty můžete zasílat na e-mail mas@zlatacesta.cz  do 15.9.2014.

»zpět«