Obsah

Lom u Tachova

Obec Lom u Tachova leží asi 5 km severovýchodně od Tachova v nadmořské výšce 500 m. Obcí prochází železniční trať č. 184 Domažlice - Planá, zastávka je na jihozápadním okraji obce.

Lom u TachovaPoprvé je Lom připomínán v plzeňském registru obcí v roce 1379. Byla to kruhová obec - uprostřed rozlehlé návsi byl rybník a kovárna se zvoničkou. Na  okraji návsi je dodnes zachována pozdně barokní kaple zasvěcená Panně Marii datovaná letopočtem 1819. Panský mlýn "o dvou kolech", zvaný dnes Lomský mlýn, je nyní využíván k rekreaci. Ve svahu před ním stojí od r. 1829 socha sv.Jana Nepomuckého z dílny G. Böhma. Z roku 1594 pochází pozdně gotická boží muka. Horní část sloupu byla v minulosti nahrazena kopií. Zřejmě v 15. století byla v Lomu založena tvrz, z níž pravděpodobně do 1. světové války zůstaly 3 m vysoké zdi ve dvoře čp. 25.

V 60. letech 20. století probíhala v Lomu mohutná výstavba - vznikly bytové domy, požární zbrojnice, produkční stanice pro prasnice. Následovala stavba kulturního domu a v 80. letech byl vybudován kravín, který byl v 90. letech přebudován na továrnu na zpracování krůt  - ta již v současné době nefunguje.

V této obci se zhruba čtyřmi sty obyvateli působí Sdružení dobrovolných hasičů, TJ Sokol Lom a Spolek rybářů.