Navigace

Obsah

Cíl EÚSEU

 

 

Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě

Bayern und Böhmen an der Goldenen Straße

Projekt je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Cíl EÚS 2014-2020

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity území okresů Tachov, Neustadt, Tirschenreuth a svobodného okresního města Weiden, které jsou propojené historickou zlatou cestou. 

Destinace představuje oblast Českého lesa a Hornofalckého lesa s vysokou ekologickou hodnotou, která je součástí tzv. "zeleného pásu Evropy". Cílem projektu je tento společný kulturní a přírodní prostor zhodnotit a propagovat pomocí přeshraničně koordinovaných marketingových aktivit partnerů.
 

Doba trvání projektu

01.03.2018 - 28.02.2021
 

Výstupy projektu

Vytvoření tištěných materiálů
 • Turistické balíčky
 • Informační skládačka s mapou území
 • Publikace nabízející nejkrásnější výlety v regionech Tachov, Tirschenreuth a Neustadt
 • Přenosná zážitková karta (možnost soutěžit o ceny)
 • Dvojjazyčný magazín
Instalace nových zařízení
 • Interaktivní informační kiosky pro návštěvníky regionu
 • Samoobslužná foto místa (Fotopointy)
 • Venkovní zastřešená expozice
 • Značení části trasy historické Zlaté cesty
Propagace regionu
 • Distribuce vytvořených tištěných materiálů
 • Rozšíření nabídky webové prezentace
 • Inzerce v tisku
 • Natočení a opakované vysílání TV spotu v regionálních TV
 • Účast na veletrzích cestovního ruchu a dalších podobných akcích
 • Přeshraniční setkání aktérů rozvoje cestovního ruchu, propagace výstupů projektu