Obsah

Terra Tachovia

 

Založení

Terra Tachovia byla založena v roce 2004. Založení však předcházela již od roku 1999 bohatá společná činnost v neoficiálním uskupení „Tachovští žertéři".

Cíle

Spolek Terra Tachovia je občanské sdružení zasazující se o posílení pozitivního vztahu Tachovanů vůči domovskému regionu, často vnímanému jako "příhraniční periferie" a rozvoj různých forem spolupráce s partnery ze sousedních bavorských okresů.

Spolek vznikl za účelem:

 • studia a popularizace kulturních, společenských a politických dějin tachovského kraje a přilehlých regionů
 • všestranného rozvoje přátelství, spolupráce a dobrých sousedských vztahů Čechů a Němců vduchu pozitivních historických tradic a myšlenek společného evropského domu
 • pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí scílem obnovy a upevnění tradičních morálních hodnot a vzájemného poznání
 • údržby a obnovy památek, ochrany životního prostředí a podpory turistiky
Stálí partneři
 • Občanské sdružení „Wir im Bärnauer Land" z bavorského Bärnau
 • Občanské sdružení „ Via Carolina"
 • Soukromá střední umělecko průmyslová škola Zámeček z Plzně
 • Místní akční skupina „Zlatá cesta" z Tachova
Příležitostní partneři
 • Lesy ČR
 • CHKO Český les
 • Městské kulturní středisko Tachov
 • Občanské sdružení Pernolec
 • Jezdecký oddíl Tachov - Oldřichov
Ocenění spolku a jeho členů

Stavitelé mostů

Bärnauský spolek Via Carolina i Tachovský spolek Terra Tachovia byli společně oceněni v roce 2007 oceněni cenou „Stavitelé mostů" za zásluhy o rozvoj česko-německého porozumění, udělovanou Centrem Bavaria-Bohemia 14.3.2007 v bavorském Schönsee za společný projekt Historische festspiele „Auf der Goldenen Strasse" pořádané v letech 2001 až 2006.

cena EUREGIO EGRENSIS

10. listopadu 2007 byl v Karlových Varech Mgr. Robert DVOŘÁK, člen spolku Terra Tachovia, oceněn mimořádnou cenou EUREGIO EGRENSIS ze rozvoj přeshraničních vztahů s Bavorskem.