Obsah

Název projektu: Klikni a vykroč!

Hlavní cíl operace: Podpora projektů založených na spolupráci v rámci členského státu, projektů založených na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích. 

Připravujeme ve spolupráci s MAS Český les, z. s. projekt na pořízení elektronických informačních desek k podpoře turistiky pro území působnosti obou místních akčních skupin. Na území MAS Zlatá cesta uvažujeme o umístění dvou zařízení, a to na území obce Lesná a Milíře.

Aktuálně pracujeme na tvorbě žádosti o dotaci v rámci PRV 19.3.1 a výběru dodavatele.

Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci: listopad 2019

Realizace projektu: 2020

Logo EU