Obsah

Název projektu: Klikni a vykroč!

Hlavní cíl operace: Podpora projektů založených na spolupráci v rámci členského státu, projektů založených na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích. 

Zrealizovali jsme ve spolupráci s MAS Český les, z. s. projekt na pořízení elektronických informačních desek k podpoře turistiky pro území působnosti obou místních akčních skupin. Na území MAS Zlatá cesta jsou umístěna dvě zařízení, a to na území obce Lesná a Milíře.

Projekt byl vybrán k podpoře v rámci PRV 19.3.1 (projekty spolupráce MAS).

Realizace projektu: do 31.3.2021.

Logo EU