Obsah

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (PS) budou rozpracovávat jednotlivá odborná témata vyplývající z potřeb vzdělávání v území. Členové budou vzájemně sdílet zkušenosti k dané problematice, budou přizváni odborní lektoři, pořádány diskuze pro hledání řešení problematiky vzdělávání v území.

Dané výstupy budou součástí plánu rozvoje vzdělávání v ORP Tachov do roku 2023.

 

Dne 19. září 2016 se uskutečnilo 3. zasedání Řídícího výboru, kde se členové Řídícího výboru dohodli na jednotném termínu setkávání pracovních skupin, s ohledem na vytíženost pedagogických pracovníků.

Termín byl stanoven vždy na středu od 14:30 hod.

 

Zapojit se může každý!
Zajímá vás současná situace v oblasti vzdělávání na Tachovsku?
Máte nějaké postřehy, které by mohly zvýšit kvalitu vzdělávání? 

Srdečně Vás zveme na setkání pracovních skupin, které jsou veřejně přístupné.
Přijít může kdokoliv z široké veřejnosti, včetně dětí a žáků, rodičů, učitelů, zřizovatelů školských zařízení a další. 

Termíny pro další setkání PS budou vyhlášovány v souvislosti s časovými možnostmi v rámci naplňování výstupů z PS.

V příloze naleznete zápisy z jednání Pracovních skupin. 

 

Aktivity konané v rámci pracovních skupin (PS)
Na základě námětů a požadavků členů pracovních skupin se chystají a pořádají různé akce. Přehled aktivit znázorňuje následující tabulka:

PS 1: Předškolní vzdělávání a péče; Osobnostní vývoj dítěte předškolního věku

PS 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PS 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

PS 4: Rozvoj podnikavosti a iniciativity dětí, rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství

26.10.2016
 Setkání PS

Setkání PS

9.11.2016  
Setkání PS

Setkání PS

2.11.2016  
Beseda s odborníkem

Setkání PS

16.11.2016
Setkání PS

Setkání PS

26.4.2017
Beseda "Reaguje Vaše dítě jinak, než očekáváte?"
Reaguje Vaše dítě jinak, než očekáváte?
29.8.2017 
Setkání v Muzeu
Setkání v Muzeu

23.5.2017
Beseda "Víte, jak ochránit své dítě?"

Víte, jak ochránit své dítě?

15.6.2017 
Exkurze Tech Data Distribution, s.r.o.
10.5.2017
Beseda "Problémové chování... Co s ním?"
Problémové chování... Co s ním?

12.10.2017
Setkání v MAS "Čtenářská gramotnost v praxi"

Čtenářská gramotnost v praxi

29.8.2017 
Setkání v Muzeu
Setkání v Muzeu
26.6.2017 
Exkurze GRAMMER CZ, s.r.o.
30.8.2017
Akreditovaný kurz "Problémové chování... co s ním? II."
Problémové chování... co s ním? II.
 

9. 10. 2017
Setkání školních metodiků prevence

Setkání školních metodiků prevence

29.8.2017
Setkání v Muzeu

Setkání v Muzeu

20.9.2017
Závěrečné setkání PS

Závěrečné setkání PS

 

10.10.2017
Akreditovaný seminář "Práce s ohroženým dítětem"

Práce s ohroženým dítětem

 

3.10.2017
Setkání v MAS "Projekty, které zvládnete i Vy"

Projekty, které zvládnete i Vy

     

23. 10. 2017

Setkání ředitelů a pedagogů  - spolupráce se SPŠ Světce

Setkání ředitelů a pedagogů škol Setkání ředitelů a pedagogů škol

 

ps ps ps ps
ps ps ps ps
Problémové chování... co s ním? II. Exkurze TechData Exkurze Grammer Setkání PS v Muzeu

 

Soubory ke stažení

PS Předškolní vzdělávání a péče - osobnostní vývoj dítěte předškolního věku - Zápis č.1

Zápis PS Předškolní vzdělávání č.1.pdf

PS Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem - Zápis č.1

Zápis PS Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem č.1.pdf

PS Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání - Zápis č.1

Zápis PS ČJ a MAT gramotnost č.1.pdf

PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy, rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství - Zápis č. 1

Zápis PS Rozvoj podnik. iniciat. č 1.pdf

26.4.2017 - Beseda "Reaguje Vaše dítě jinak, než očekáváte?"

Zápis z Besedy 23.5.2017 Víte jak ochránit své dítě.pdf

10.5.2017 - Beseda "Problémové chování... Co s ním?"

Zápis z Besedy Problémové chování 10.5.17.pdf

23.5.2017 - Beseda "Víte, jak ochránit své dítě?"

Zápis z Besedy Reaguje vaše dítě...26.4.17.pdf

15.6.2017 - Zápis z exkurze v Tech Data

Zápis z exkurze Tech Data 15.6.2017.pdf

26.6.2017 - Zápis z exkurze ve společnosti Grammer

Zápis z exkurze fi Grammer.pdf

29.8.2017 - Setkání pedagogických pracovníků ZŠ v ORP Tachov

Zapis_setkání v Muzeu 29.8.2017.pdf

20.9.2017 - Zápis ze závěrečného setkání PS Předškolní vzdělávání a péče

Zápis PS 1 záv. setkání 20.9.2017.pdf

3.10.2017 - Zápis ze setkání pedagogických pracovníků "Projekty, které zvládnete i Vy"

Zápis PS 4 eTwinning, Erasmus 3.10.17.pdf

9.10.2017 - Zápis ze setkání školních metodiků prevence

9.10.2017_Zápis Setkání školních metodiků prevence.pdf

10.10.2017 - Akreditovaný seminář "Práce s ohroženým dítětem"

Zápis ze semináře Práce s ohroženým dítětem 10.10.2017.pdf

12. 10. 2017 - Zápis ze setkání pedagogů "Čtenářská gramotnost v praxi"

Zápis PS Čtenářská gramotnost v praxi 12.10.17.pdf

23.10.2017 - Zápis ze setkání ředitelů a pedagogů škol ORP Tachov

Zápis PS 4 setkání SPŠ 23.10.17.pdf

Stránka

  • 1