Obsah

Řídící výbor

logo

Řídící výbor (ŘV) je hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktétů ovlivňujících oblast vzdělávání v ORP Tachov. Jeho náplní je řídit, schvalovat, rozhodovat a zodpovídat za výstupy projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov. 

 

Předsedkyní Řídícího výboru je Mgr. Jana Hrčková. Řídící výbor postupuje na základě ustanovení Jednacího řádu ŘV a Statutu ŘV. Tyto dokumenty a seznam členů ŘV naleznete v příloze. 

 

Zasedání Řídícího výboru

1. zasedání Řídícího výboru proběhlo 28. dubna 2016

2. zasedání Řídícího výboru proběhlo 27. června 2016

3. zasedání Řídícího výboru proběhlo 19. září 2016 

4. zasedání Řídícího výboru proběhlo 9. ledna 2017 

5. zasedání Řídícího výboru proběhlo 19. června 2017 

6. zasedání Řídícího výboru proběhlo 22. ledna 2018

7. zasedání Řídícího výboru proběhlo 1. března 2021

 

Přílohy:

Stránka

  • 1