Navigace

Obsah

Příprava a realizace SCLLD MAS Zlatá cesta

 

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Předmětem projektu je zajištění přípravných, podpůrných, provozních a animačních činností MAS Zlatá cesta, o. p. s. souvisejících s přípravou a realizací SCLLD , jejímž účelem je zvýšení kvality života venkovského regionu a aktivizace místního potenciálu na území působnosti MAS, které se rozkládá na západě ČR v Plzeňském kraji v ORP Tachov při hranici s Německem, konkrétně se spolkovou zemí Bavorsko, má celkovou rozlohu 178,218 km2  a žije zde necelých 15 tis. obyvatel.

Cílem projektu je zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá cesta, o. p. s. za účelem zvýšení kvality života ve venkovském regionu Tachovska a aktivizace místního potenciálu prostřednictvím aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti vzdělávání, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí.

Žádost o podporu projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002833 s názvem Příprava a realizace SCLLD MAS Zlatá cesta splnila podmínky pro vydání právního aktu dne 17. února 2017.

logo