Navigace

Obsah

Jedná se o navazující projekt jehož předmětem  je zajištění podpůrných, provozních a animačních činností MAS Zlatá cesta, o. p. s. souvisejících s pokračováním realizace SCLLD, jejímž účelem je zvýšení kvality života venkovského regionu a aktivizace místního potenciálu na území působnosti MAS, které se rozkládá na západě ČR v Plzeňském kraji v ORP Tachov při hranici s Německem, konkrétně se spolkovou zemí Bavorsko, má celkovou rozlohu 178,218 km2  a žije zde necelých 15 tis. obyvatel. Projekt je realizován za podpory EU.

CZ.06.4.59/0.0/0.015_003/0009495

logo