Navigace

Obsah

Rodinné centrum KATka Rodinné centrum KATka Rodinné centrum KATka

Rodinné centrum KATkaRodinné centrum KATka

Rodinné centrum KATka bylo založeno místní akční skupinou MAS Zlatá cesta, o. p. s. v listopadu 2011. Centrum navazuje na dosavadní činnost Mateřského klubu, který zahájil činnost v listopadu 2010.

Rodinné centrum KATka slouží k setkávání, vzdělávání a aktivnímu trávení volného času, především rodičům na mateřské dovolené a jejich dětem. Hlavním cílem je prevence sociálního vyloučení způsobené déletrvající sociální izolaci, protržení denního stereotypu, setkávání se v malé intimní skupince, při kterém dochází k vzájemnému předávání rad a zkušeností.

Úkolem rodinného centra je především 

 • posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy
 • získávat a předávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života
 • motivovat maminky na mateřské dovolené k praktickému se zapojení se do občanské společnosti, zmenšit jejich sociální izolaci, nabídnout možnost odreagování se, a v neposlední řadě i vlastní seberealizaci a možnost podílet se na chodu rodinného centra
 • umožnit dětem kontakt s vrstevníky v raném věku dítěte a tím napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti
 • vytvořit podmínky pro získávání sociálních návyků s důrazem na individuální dovednosti dítěte
 • rozvíjet sociálně – komunikační schopnosti a samostatný projev
 • připravovat děti na kontakty s cizími lidmi a autoritami
 • vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro setkávání rodičů a dětí
 • spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
 • spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb
 • podporovat prorodinné aktivity
Pro každou nastávající maminku čeká v Rodinném centru KATka dárek.

 

Aktivity KATky

Nabízíme:

Herna pro děti a rodiče

Využití herny pro děti s kompletním vybavením a se stálým personálním zajištěním. V herně můžete strávit příjemné chvíle s Vašimi dětmi. 

Otevírací doba: pondělí - pátek, 9:00 - 11:30 hod.

Kontakt: 723 321 690, rc.katka@seznam.cz

 

 • Přednášková činnost

KATka pořádá přednášky, semináře a školení z oblasti rodičovské výchovy, psychologie rodinného života, integrace, sociální prevence atd.
 

 • Pořádání kurzů

KATka pořádá jednorázové i dlouhodobější kurzy jak pro děti, tak pro rodiče, se zaměřením na rozvoj pohybových, manuálních i intelektuálních dovedností.

 

 • Vedlejší aktivity KATky
  • Pořádání oslav dětských narozenin
  • Hlídání dětí
  • Cvičení dětí

 

Pokud máte zájem uspořádat kurz či přednášku pro rodiče a děti, nebo máte-li jiný zajímavý nápad na rodinné aktivity, kontaktujte nás na tel.: 723 321 690 nebo mailu: mas@zlatacesta.cz.

Fotogalerie

#

Rok 2019 21. 1. 2020

#

Rok 2018 4. 4. 2019

#

Rok 2017 24. 8. 2017

#

Rok 2016 24. 8. 2017