Obsah

Logo EU Logo EÚS

 

 

STOPY MINULOSTI ČESKÉHO LESA

Spurensuche im Böhmischen Wald

Projekt je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Cíl EÚS 2014-2020.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity příhraniční oblasti a podpora cestovního ruchu. 

Fenomén zaniklých obcí má vzrůstající tendenci, často se však jedná o odlehlejší opuštěné oblasti. Instalací odpočinkových laviček a informačních tabulí tato místa získají vyšší atraktivitu pro turisty všech věkových kategorií. Vznik a distribuce nových tiskových výstupů je zásadní pro navyšování obecného povědomí a zhodnocování společného kulturního a přírodního dědictví příhraniční oblasti. 

 

Doba trvání projektu

1. 12. 2021 - 31. 12. 2022

 

Plánované výstupy projektu

 1. Zaniké obce
  Na začátku a na konci zaniklé obce bude umístěno značení znázorňující přibližnou polohu dřívější obce. V blízkosti bude umístěna informační tabule o obci a odpočinková lavička.
   
 2. Tiskoviny
  a) Mapa území s vyznačením zaniklých obcí
  b) Komiksová publikace o běžném životě v jedné ze zaniklých obci
   
 3. Web
  Doplnění a úprava webu www.ceskymlesem.eu. Vzniknout by měla také interaktivní mapa území.
   
 4. Ostatní
  a) Putovní výstava o obci Pulusbrunn - Pavlův Studenec
  b) Marketingová kampaň (inzerce, letáky, TV reportáže, informační tabule)

 

Partneři projektu

MAS   MAS Zlatá cesta, o. p. s.

Via Carolina   Via Carolina - Goldene Straße e.V.