Obsah

Částkov

Obec Částkov leží zhruba 5 km jihovýchodně od Tachova. V současné době patří k částem této obce vesnice Pernolec a Maršovy Chody. K dnešnímu datu čítá obec Částkov 320 obyvatel. Celá lokalita zdejší krajiny je velmi zajímavým a vyhledávaným místem pro turisty a svou dávnou historií patří mezi nejstarší obce tachovského okresu.

ČástkovČástkov - první písemná zmínka o Částkově se datuje roku 1272. Původně se nazýval Czastkenzeuth či Schlossenreuth. Dominantní stavbou byla Částkovská tvrz, která byla založena při východním okraji vsi v nevýrazné poloze nad mělkým mokřinatým údolím. Veškeré vnější opevnění bylo vytvořeno uměle a skládalo se ze soustavy rybníčků a příkopů. Tvrz vystavěná a obývaná asi od 14. století je dosud rozeznatelná ve stavbě dnešního zámečku. Další již ryze renesanční rozšíření stavby obohatilo objekt o další 3 prostory. Interiéry jsou doplněny křížovou klenbou. Pozdějšími úpravami byl renesanční zámek změněn na barokní. V současné době slouží správnímu aparátu Agročas Částkov.

V Částkově a Pernolci se pořádají anenské poutě. V Maršových Chodech je poměrně dobře využíván kulturní dům - místní organizace zahrádkářů pod názvem Šmoulinky zde dvakrát ročně pořádá vyhlášené prodejní výstavy květin a časté jsou také taneční zábavy. Na sousedním fotbalovém hřišti se konají zápasy okresních přeborů a funguje zde poměrně úspěšné dorostenecké družstvo.