Obsah

Lesná

Polohu vsi izolované v hraničních lesích vystihuje starý německý název Schönwald, stejně jako novější české pojmenování Lesná. Obec leží 8 km jihozápadně od Tachova a oproti okolním pustým či poloosídleným osadám působí přívětivě a upraveně. Dnešní obec má tyto části: Háje, Lesná, Písařova Vesce a Stará Knížecí Huť.

LesnáPrvní písemná zmínka o obci je z roku 1349. Lesná ve své historii patřila několika vlastníkům, z nichž nejvýznamnější byli Schirndingerové, kteří ji vlastnili od poloviny 16. až do poloviny 20. století. Zmíněný rod nechal roku 1774 barokně přestavět původní středověký kostel sv. Mikuláše a ten poté sloužil jako jejich rodinná hrobka. V roce 1787 získal konečnou podobu místní barokní zámek, kde v současné době sídlí obecní úřad.

V obci dnes žije 450 obyvatel. Je zde malotřídní základní škola s mateřskou školou, prodejna potravin, cukrárna a pohostinství. Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové kurty, travnaté hřiště a v zimě přírodní kluziště.

Okolí Lesné je protkáno poměrně hustou sítí turistických tras - nachází se tu naučná stezka o sklářství v regionu. Dvě přeshraniční turistické stezky umožňují návštěvu SRN. Teprve při návštěvě této turisticky zajímavé lokality ocení návštěvníci krásu přírody, kterou potvrzuje také existence šesti přírodních rezervací.

Jen pro zajímavost - v Lesné se odehrává část románu Norberta Frýda „Vzorek bez ceny", v němž autor vypovídá prostřednictvím svého dědečka Morice Maiera o životě židů na tachovském venkově na sklonku 19. století.