Obsah

Maršovy Chody


Původní chodská ves leží 6,5 km jižně od Tachova. První písemná zmínka se datuje k roku 1337. Tehdy patřila polovina vesnice králi Karlu IV. Starý tvar názvu Maschkotten znamená bez pochyby Die Choden des Maresch - Martinovy Chody.

Maršovy ChodyU statku při cestě do Částkova můžeme vidět sochu sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století. Šestimetrový kamenný kříž na návsi je z roku 1830. Další stojí u rozcestí východně od obce. Na oválné prostorné návsi zaujmou štíty několika statků, krásné ukázky vesnické architektury. Dále zde stojí vysvěcená kaple sv. Vavřince s povolením konání mší, pocházející z r. 1918. Náves s rybníčkem byla v roce 2004 upravena na park. Asi 300 m jižně od vesnice na okraji lesa je vyhlášeno chráněné území - přírodní památka Maršovy Chody (1,14 ha) - rašelinná louka se vzácnými a chráněnými druhy rostlin vlhkých až podmáčených nelesních biotopů, včetně některých našich planých orchidejí,  především vstavačů.